Het dorpscentrum omstreeks 1900

De uitgestrekte gemeente Groesbeek kent veel buurtschappen, die op aanzienlijke afstand van het Daerp of 't Taerp liggen. In de buurtschap De Horst sprak men lange tijd van 't daerp, terwijl in de overige buurtschappen van taerp of taarp gesproken werd. De bewoners van de dorpskern werden aangeduid als taerpse; over wie niet altijd even vleiend werd gesproken. In het dorp woonden de ambtenaren, burgers en middenstanders, die veelal als volgzame mensen werden beschouwd, dit in tegenstelling tot de meer eigenzinnige leefwijze van veel andere plaatsgenoten. Vooraan links zien we de dorpspomp met daarnaast de winkel van de familie Van Bernebeek en de huizen van Jacobs en Michels. Het witte vlak achteraan is de voorgevel van de toenmalige rk kerk. De oude kerk stond pal aan de Dorpsstraat, in tegenstelling tot de huidige kerk. Vooraan rechts, aan de afslag Mooksestraatje, de schoenwinkel van Antoon Faassen.  

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek: Groesbeek een beeld van een dorp