Gezicht op de Kerkstraat omstreeks 1920.

De foto is gemaakt vanaf het dak van de oude kosterij en school, die later zijn verbouwd tot fabriek. Dit stuk grond perceel no. 204, staat in 1770 vermeld onder de naam 'De Weem' en was eigendom van de 'Pastorij'. Het liep door tot aan het binnenveld en was nog niet gescheiden door de spoorlijn, die in 1860 is aangelegd. Links het inmiddels verbouwde kostershuis van de Nederlands Hervormde Kerk, achtereenvolgens bewoond door de kosters H. van Kleef D. van Oort en Van Gijp; het is in 1944 verwoest. De strook grond rechts van het kosterserf schijnt vroeger in gebruik te zijn geweest als kerkhof. Ofschoon begin 1900 geen graven meer zichtbaar waren, mocht er op dit stuk niet diep gegraven worden, bijvoorbeeld voor de bouw van huizen. De grond mocht alleen gebruikt worden voor land en tuinbouw en is ook nu nog in gebruik als plantsoen. Het witte huis in het midden is gebouwd omstreeks 1850, vermoedelijk door de familie Gescher, dier er een manufacturenwinkel in hield en tevens sigaren verkocht. Toen de familie Dekker het kocht, kreeg het de naam 'Villa Concordia'. Later werd het eigendom van de familie Hoogenbosch, eigenaar van de schoenfabriek 'De Ooievaar'. Tot de verwoesting in 1944 woonde in dit huis de familie W. Weyers, afkomstig uit Didam. Wilt u heden ten dage nog een vergelijk zien hoe de Kerkstraat eruit ziet is dit bijna onmogelijk want alles is onherkenbaar veranderd, om toch een indruk te geven hoe de Kerkstraat er anno augustus 2002 uit ziet kunt u op deze link klikken. Deze foto is genomen met het gezicht naar de dorpsstraat toe.