Grensbewakers in Groesbeek tijdens de eerste wereldoorlog

Door zijn ligging in het grensgebied heeft Groesbeek eeuwenlang te doen gehad met soldaten en grensbewakers. Tijdens de eerste wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande mobilisatietijd bleef het echter bij oorlogsdreiging. Uit deze periode zijn verscheidende foto's met soldaten voorhanden en uit al die foto's blijkt, dat de Duitse en Nederlandse grensbewakers het goed met elkaar konden vinden. Deze foto is tevens interessant, omdat achter de groep een bord staat, waarop vermeld wordt dat 'venten' verboden is. Waarschijnlijk is dit nog een waarschuwing, gericht tot de Groesbeekse 'Hausierders', die vroeger de grens overtrokken om in Duitsland hun koopwaar aan de man te brengen.