Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 mei - 9 juni 1945

 

Terug naar bladzijde 300

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 302

45G - SCHRIFT-2

blz 301

[Vervolg achterzijde vel 4]

Donderdag 31 Mei. 's Morgens gewandeld naar Beek om te zien of we onze wasch nog hadden.
Doch ook hier is alles leeggeplunderd. Van Zondag 17 tot Donderdag zaten ze in Beek voortdurend tusschen de vechtende troepen, moesten steeds in de kelders blijven terwijl nu de Am. en dan de D. boven hun hoofd aan 't vechten waren. Donderdag werden ze met bedreiging v. handgranaten gooien door de D. hun kelder uitgejaagd, vluchtten de Ooy in. Daar was 't eerst vrij rustig doch spoedig daar ook gevechten om de steenoven waar zij met velen verbleven. O.a. oude man met gebroken been die om beurten door zijn zoons was gedragen. De Artsen {familie Arts} zijn op een morgen in de schemer n. Nijmegen gevlucht, n. de Am. linie. Konden terug n. Beek, huis en alles intact. Bleven daar tot begin November, moesten toen plotseling evacueren met achterlating v. bijna alles en vonden bij terugkomst niets terug.
Langs de weg gedeeltelijk prikkeldraadversperringen, in de dalen veel wielsporen, dennenboschje Jurgens blijkbaar stelling geweest. Huizen Siep beschadigd, dat v. Hilwerda ernstig evenals dat v.d. D. boer tegenover Verkade, hijzelf matig. Boerderij v. Kastanjeboom kapot, varendal dichtgegroeid. Berg en Dal eenige hotels stuk, Hamer beschadigd, oud B. en D. zwaar, Gr. B. en D. staat nog geheel. De
[vel 5]

landhuizen langs de trams{?} zwaar beschadigd, in 't hoekje onderaan Beek eveneens veel kapot, doch geen vergelijking met Groesbeek.
Kreeg op terugweg zware bui, schuilde eerst onder de boomen en daarna in huis v. Jurgens bij familie Muuskes. Zag nog tank staan. Hier en daar banden patronen en munitie, munitiekisten worden opgehaald met paard en kar, zware trek over de kapotgereden en gebomde wegen. Brief aan Natuurmonumenten verstuurd.

Juni 2 Zaterdag. Gisteravond ontdekten El en Ineke op 't balkon bij Nillesen mijn haard, ben
Hem vanavond gaan bekijken, is wel verroest maar lijkt nog bruikbaar. Bart vertelt hoe hij drie weken geleden aan Houtbureau aanvraag deed voor wagenmakershout om boerenkarren te herstellen, er bij tevens opgevende dat werkplaats en huis op 2-10-'44 afbrandden, daarbij ook zijn bestelnummer verloren ging. Nu kwam 't antwoord: tik op de vingers dat hij in de aanvraag geen nummer noemt en geen maandelijkse opgaaf van houtvoorraad heeft gedaan. Bij timmerman Nillesen in Wychen kwam kereltje v. bureau om 't wagenmakershout te vorderen voor Wederopbouw, "Ongeschikt is hard hout" "Wat is hard hout, is dat boomenhout?" 't Kereltje nam ten slotte 2 staaltjes hout mee: eik en iep, met de naam er op geschreven, daar hij totaal geen kennis v. houtsoorten had.
{In de marge: Brief Rein en brk. R. aan Elly}
[achterzijde vel 5]

Land v. Maas en Waal, enz. wilde koeien, varkens, kippen en landbouwwerktuigen afstaan, ook aan Groesbeek, maar de bureaucratie gaf geen toestemming.

Zondag 3 Juni. Vanmorgen over Horst langs grens, Cranenburgsche Baan terug. Alle
boerderijen hier verwoest, kerk Horst totaal weg, door bulldozer in weg gewerkt. Pastorie een klooster staan nog, klooster vooral aan oostkant zwaar beschoten. Ontmoette v.Uden, die zeide Kruisvoorde geheel plat. Groot aantal gliders even ten O. van Koba Spanjers' huis, waren waarschijnlijk ook gebruikt als afschutting v.d. weg, door de velden liep daar een prikkeldraadversperring. Huis op Horst voormuur afgeslagen, meubels gedeeltelijk nog in, zag er uit als poppenhuis. {In de marge: Pijnappel}. De meneer uit Nijmegen op de fiets die vroeg: "Was dit hier de Horst?" Lucht van brand; rottend graan en lijken. "The smell of death" zooals L.Evans het betitelde.
's Middags bij Smitten; zeide in gemeente Groesbeek - zonder Berg en Dal:

 

Terug naar bladzijde 300

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 302