Groesbeek

 
De gemeente Groesbeek is één van de mooiste gemeente in het Rijk van Nijmegen. Bossen, heuvels en natuurgebieden karakteriseren de omgeving en maken Groesbeek tot en prima verblijfplaats met interessante bezienswaardigheden. De naam Groesbeek (Groes betekent weiland) verwijst naar de beek die zijn oorsprong heeft nabij de Nederlands Hervormde kerk. Deze beek is in de loop der tijd grotendeels gekanaliseerd en daardoor alleen in zeer beperkte mate nog als beek herkenbaar. 
Wie door de gezellige dorpskern van Groesbeek loopt ziet vanzelf de Zuidmolen. Deze beltmolen uit 1857, die nog steeds koren maalt en energie opwekt, is een wonderlijke combinatie van historie en moderne techniek. De molen is nog volop in gebruik. Hij draait bijna elke dag, als er wind is. In de Nederland Hervormde kerk van Groesbeek vindt u diverse historische overblijfselen. Bij de 

restauratie van deze kerk in 1954 zijn waardevolle vondsten gedaan. Er werden overblijfselen gevonden van drie ouder kerken die op dezelfde plaats hebben gestaan. De oudste vondst komt uit de tijd dat het christendom hier pas was ingeburgerd. 

Omstreeks 1864 is de spoorlijn tussen Nijmegen en kleef aangelegd en in augustus 1865 in gebruik genomen. Voor de Groesbekers ging een nieuwe wereld open. Een wereld van bulderende en onder stroom staande locomotieven die, gestookt met steenkool, later nog voor veel bosbranden zouden zorgen. In 1991 is deze lijn opgeheven. De spoorrails ligt er nog als stille getuige. 


 

Berg en Dal

 

De Wijchert, met op de voorgrond prachtig bloeiende rhododenderons

 

 

Berg en word ook wel eens, volkomen terecht, "Klein Zwitserland genoemd. De kern Berg en Dal, die grotendeels tot de gemeente Groesbeek behoort, dankt zijn naam aan het logement "Oud Berg en Dal". Dit markante geheel houten gebouw, bevond zich op gedeeltelijk Pruisisch grondgebied tegenover het huidige "Ammusementspark Tivoli". Omstreeks 1800 ontdekten welgestelde mensen uit Nijmgen de mooie omgeving ten oosten van de stad. Dit proces van beginnend toerisme is in een stroomversnelling gekomen met de bouw van het toen internationaal bekende hotel "Groot Berg en Dal", dat in 1868 werd geopend. In 1901 werd Berg en Dal door de aanleg van de stroomtramlijn Nijmgen - Berg en Dal nog makkelijker bereikbaar. Vanaf dat moment werd Berg en Dal door alle lagen van de bevolking ontdekt als vakantieoord en kreeg het grote bekendheid.  

 

Terug naar pagina 2 Pagina (Intro -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16) Naar pagina 4